víkendové ceny ubytovania (piatok–nedeľa)

Špeciálna víkendová akcia

1 posteľová izba: 50,- €
2 posteľová izba ( štandard alebo business ): 55,- €
Apartmán: 60,- €
 
Cena nezahŕňa raňajky (špeciálna cena 8,- € osoba + mestská daň z ubytovania 1,00 € osoba / noc)

Platné od: 15.01.2018
Týždenné obedové menu
Grand Hotel Trenčín
realizácia projektu 07/2010 - 07/2011
"Priestor pre Vašu príležitost"

Zamenstanosť a sociálna inklúziaEurópsky sociálny fondSociálna implementačná agentúraRozvoj zručností a schopností zamestnancov PAPE s.r.o.

Typ projektu: neinvestičný, dopytovo orientovaný projekt

V spoločnosti PAPE s.r.o. sa projekt realizoval vďaka podpore z Euroópskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna unklúzia.

Európsky sociálny fond - www.esf.gov.sk
Sociálna implementačná agentúra - www.sia.gov.sk